ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πάρος
84400

E-mail: tzanne@otenet.gr
Tηλέφωνο: +30 (22840) 41503
Fax:     +30 (22840) 41503

Χειμερινό τηλέφωνο: +30 (22840) 52424
Fax: +30 (22840) 22807